TẬP NB56 ĐIỂM 10 (96T-4 OLY VUÔNG)

Giá bán: 0 đ/Quyển
Số lượng

 

Thông tin sản phẩm: TẬP NB56 ĐIỂM 10 (96T-4 OLY VUÔNG)

Số trang:

  • 96 trang cả bìa (ô ly vuông 2 x 2mm). Độ trắng 90-92% ISO.

Định lượng:

  • 70g/m2.

Kích thước:

  • 156 x 205 mm.

Xuất xứ:

Đóng gói:

  • 10 quyển/lốc, 10 lốc(100quyển)/thùng.

Hình ảnh:

Tập NB-56 Điểm 10 (96T-4 oly vuông)

Tập NB-56 Điểm 10 (96T-4 oly vuông)